Att placera hos oss 2019-12-02T09:15:53+00:00

För dig som placerar hos oss

Att placera hos oss

Vi strävar alltid efter att ge våra klienter det bästa, alltid av högsta kvalitet. Vårt flexibla arbetssätt gör att vi löser de flesta situationer som uppkommer.
Vi ser individuella behov tidigt och skapar kreativa och sunda lösningar.
Vi erbjuder självhushåll det innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt.

Vårt stöd

 • Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, besöka arbetsförmedling, söka arbete, mm.
 • Alla klienter får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet samt vårt inskrivningssamtal med klienten.
 • Vi återkopplar till placerande myndighet genom regelbundna rapporter som ger en bild av klientens behov och våra insatser.
 • För oss är barnperspektivet viktigt, vi eftersträvar en så normal vardag för barnen som möjligt med skola och fritidsaktiviteter. mm.
 • Ibland kan det vara så att klienten har en brottslig bakgrund eller ett missbruk bakom sig, då är det än viktigare att klienten får en meningsfull vardag med sysselsättning som ett arbete.
 • Där finns Krami Blekinge som hjälp, följ länken. https://www.krami.se/kramikontor/krami-blekinge/
 • Vi står även som kontaktperson åt klienten om så behövs mot frivården ser till att bokade möten fullföljs och inte glöms bort.
 • Om det finns behov av eventuell öppenvård med drogtester, Hap program, mm, är vi även behjälpliga med detta, ser till att tider och möten fullföljs, samt håller kontakt med behandlaren på öppenvården.
 • Det kan finnas mycket mer som vi kan vara till hjälp med förutom det vi nämnt ovan.
 • Vi tar emot familjer från hela Sverige, och är även behjälpliga med hämtning av familjen och transport med bil till det nya boendet, om behov föreligger.
 • Om det finns en allvarlig hotbild mot den våldsutsatta kan vi vara behjälpliga samordning och installation av eventuella ”tekniskt skydd” åt klienten.
 • Vi är till för att vara behjälpliga!

Ring för en vidare diskussion.

Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

När placeringen genomförs går vi igenom de regler som gäller för det egna boendet. Om skyddsbehov föreligger för familjen går vi även igenom vad som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd.