Om Oss 2019-05-22T11:31:30+00:00

Om Yoursecondhome

Jag har arbetat med att driva skyddat boende i 4 år under varumärket Yoursecondhome.se.
Jag är även godkänd och utredd som kontaktperson av Malmö stad.
Har du frågor eller funderingar kring eventuell placering är du välkommen att kontakta mig för mer information!

Vänliga hälsningar,
Jane Svensson
Verksamhetschef Yoursecondhome

Medlem i Vårdföretagarna

Yoursecondhome är medlem i vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård-och omsorgsgivare.

Tillsammans representerar vi majoriteten av branschen, med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas.

Här har vi samlat de viktigaste:

Kvalitet

• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

• Vi har kollektivavtal.
• Vi har kollektivavtalade försäkringar.
• Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

Transparens

• Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
• Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.