Start 2021-01-25T13:59:11+00:00

Yoursecondhome — hjälper barnfamiljer, hbtq, kvinnor och män som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld eller av annan orsak när det behövs!

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer som blivit utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Vårt arbetet är alltid stödjande och pedagogiskt inriktat. Vi stödjer klienterna i att hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete.

Våra klienters säkerhet är viktig för oss. Hos oss får klienten en kontaktperson och för att vi ska kunna garantera klientens säkerhet och upprätthålla ett bra skydd, måste dessutom klienten vilja samarbeta.

Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten. Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande telefoni, sociala medier, kontakt med omvärlden m.m.

Hos oss bor man i egen lägenhet eller villa som inte delas med någon annan. Boendemiljön hos oss har hög standard och ligger centralt. Våra klienter får även individuellt stöd där vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet för det ska vara tryggt att bo, verka och leva hos oss.

Våra tjänster utförs av kompetent personal med lång erfarenhet, vi har god tillgänglighet, hög servicegrad Jourberedskap och kvalitét.

 • Akutplaceringar

 • Jourtelefon – Dygnet runt 365 dagar/år

 • Alltid på plats inom 20 minuter.

Vi arbetar med skyddsinsatser, riskbedömningar och säkerhets planeringar med samtliga klienter.

 • Riskbedömning med FREDA/PATRIARK
 • Säkerhetsplanering
 • Stödjande samtal och krissamtal
 • Fria säkra TRANSPORTER – gäller hela Sverige
 • Behovsanpassad bemanning
 • Arbeta med ämnet att leva under skydd

 • Säkra aktiviteter
 • Juridiskt stöd

Yoursecondhome har som tidigare hela Boendekedjan med skyddat boende nu erbjuder vi under placering även utredningar enl SoL Kap 11:1 o 2 baserade på BBIC.

Med denna bostadkedja följer även en differentierad prisbild som följer behovet av tjänster som den placerande myndigheten efterfrågar.

 • Akut tid i skyddat boende, är i regel om familjerna kommer direkt från eget boende, lägenhet eller villa när hotet uppkommer.
 • Skyddat boende är om familjerna kommer från ett annat skyddat boende (kollektivboende), eller har bott hos oss under akuttiden.
 • Skyddat boende med utredning enligt SoL Kap 11:1 o 2.
 • Utslussningsboende är ett fortsättningsboende efter skyddat boende,som resulterar i ett eget hyreskontrakt.
Boendekedja Your second home

Syftet med skyddat boende

Syftet med skyddat boende är att stödja och återintegrera såväl enskilda eller familjer som flyr våldsutsatta situationer. Att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i att få en självständig och trygg tillvaro så att ditt andra hem blir ditt nya hem.

Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuella behov. Problematiken består ofta i att klienten är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld.

Skyddat boende

Vi på Yoursecondhome har valt att inrikta oss på Barnfamiljer, hbtq-personer, kvinnor och män
som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, eller av annan orsak som gör att de inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Hos oss bor familjen i egen lägenhet eller villa som inte delas med några andra.

Vi erbjuder hämtning med bil av familjen till det nya boendet kostnadsfritt.
Vi har även boende för stora familjer . Samt har vi även möjlighet att ta emot familjer med husdjur.

Läs mer
Utredningar

Utredningar

Vi utökar vår verksamhet med att under placering erbjuda våra uppdragsgivare utredningar enl SoL kap 11;1 o 2.
Vår metod är baserad på BBIC.

Läs mer

Ref / Utslussningsboende

Är ett fortsättningsboende från Skyddat boende. Boendet innefattar en bostadsgaranti med eget hyreskontrakt som följd.

Läs mer

Referenser

Malmö Stad
Linköpings kommun
Ronneby Kommun

Närhet till hav och bad!

Friluftsområden precis runt knuten!

Strövområden och vackra bokskogar