Om Oss 2019-12-02T09:17:09+00:00

Om Yoursecondhome

Yoursecondhome’s önskan är att göra något som verkligen gör skillnad för människor i behov.

Vår tanke ligger i att skapa så personliga och varma hem som möjligt. För oss på Yoursecondhome är det viktigaste att de som bor hos oss känner sig trygga.
Vi arbetar för att alla våra klienter skall känna att de får trygghet, stöd och hjälp till nystart utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Det roligaste som finns är att se en person växa och få en nystart. En person som får ge sig av till ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.

Jag har arbetat med att driva skyddat boende i 4 år under varumärket Yoursecondhome.se.
Jag är även godkänd och utredd som kontaktperson av Malmö stad.
Har du frågor eller funderingar kring eventuell placering är du välkommen att kontakta mig för mer information!

Vänliga hälsningar,
Jane Svensson
Verksamhetschef Yoursecondhome

Medlem i Vårdföretagarna

Yoursecondhome är medlem i vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård-och omsorgsgivare.

Tillsammans representerar vi majoriteten av branschen, med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas.

Här har vi samlat de viktigaste:

Kvalitet

• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Jane Svensson har genomgått RFSL utbildning som innefattar.

  • Normer
  • Hbtq-Begrepp.
  • Lagar och mänskliga rättigheter.
  • Bemötande.

Vi strävar alltid efter att ge ett så bra hbtq-kompetent bemötande som möjligt.