Skyddat Boende 2021-01-25T13:59:35+00:00

Skyddat boende

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda boende för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö, där bor familjen i egen lägenhet eller villa som inte delas med några andra

Vi på Yoursecondhome erbjuder skyddat boende till barnfamiljer, hbtq-personer, kvinnor och män som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, eller av annan orsak som gör att de inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Vi tar emot familjer från hela Sverige, och är även behjälpliga med hämtning av familjen och transport med bil till det nya boendet, om behov föreligger.

Vi har genomgått RFSL utbildning som innefattar.

 • Normer
 • Hbtq-Begrepp.
 • Lagar och mänskliga rättigheter.
 • Bemötande.

Vi strävar alltid efter att ge ett så bra hbtq-kompetent bemötande som möjligt.

Våra stöd & Riskbedömningar

Under boendetiden arbetar vi aktivt med samtalsstöd – bearbetande och motiverande samtal. Vi erbjuder praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinsatser.

Vårt mål är att öka säkerheten och tryggheten för de skyddssökande och att förebygga fortsatt utsatthet där vi stödjer den skyddssökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.

Riskbedömning och skyddsutredning enligt FREDA, PATRIARK. Medföljande barn i behov erbjuds “Trappansamtal”

Våra boendeformer

Våra boenden är självhushåll. Där bor familjen i egen lägenhet eller villa som inte delas med några andra.Tanken med självhushåll är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt, tar hand om det mesta på egen hand med ett förstärkt stöd.

Klienten skall själv ansvara för matinköp, tvätt, och städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna boendet. Vi erbjuder boenden i alla storlekar 1-14 personer.

Våra boende ligger nära samhällstjänster såsom vårdcentral, matbutiker mm.
Ett tryggt eget boende är bra för barnen och hela familjen.

Våra boenden innehåller

 • Egen fullt utrustad lägenhet eller fristående villa med Wifi
 • Egen kontaktperson
 • Personlig genomförandeplan

 • Bra kommunikationer tåg / buss

 • Stöd i myndighetskontakter och andra nödvändiga kontakter
 • Juridiskt stöd

 • Hjälp med kostnadsfria transporter

 • Hjälp med andra praktiska frågor

 • Närhet till förskola, skola & gymnasium

 • Närhet till mataffärer

 • Boenden där man får ha med sig husdjur

Yoursecondhome har som tidigare hela Boendekedjan med skyddat boende nu erbjuder vi under placering även utredningar enl SoL Kap 11:1 o 2 baserade på BBIC.

Med denna bostadkedja följer även en differentierad prisbild som följer behovet av tjänster som den placerande myndigheten efterfrågar.

 • Akut tid i skyddat boende, är i regel om familjerna kommer direkt från eget boende, lägenhet eller villa när hotet uppkommer.
 • Skyddat boende är om familjerna kommer från ett annat skyddat boende (kollektivboende), eller har bott hos oss under akuttiden.
 • Skyddat boende med utredning enligt SoL Kap 11:1 o 2.
 • Utslussningsboende är ett fortsättningsboende efter skyddat boende, som resulterar i ett eget hyreskontrakt.
Boendekedja Your second home

Vi erbjuder

Vi vill göra det enkelt att bo verka o leva på ny ort.

Att få vardagen att fungera är något som vi tycker är viktigt. Vi vill hjälpa klienterna till ett liv som påminner om vanligt vardagsliv med både vardag och helg.
Vardagen är full av frågor som rör det praktiska. Vi finns där för att hjälpa, vi har kontaktpersoner som kommer på besök.

Det här gör vi genom att erbjuda boenden nära skola och dagis för vi vet att skolan är en trygg punkt i vardagen och det bidrar även till en ökad stabilitet i en utsatt situation. ”Vi samarbetar med skolan och hjälper till med kontakten mellan skolan och klienten”

Tiden efter boendet

Många av våra klienter behöver ett eget boende efter sin vistelse hos oss. Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta boende idag. Därför vill vi på Yoursecondhome erbjuda våra klienter det lilla extra med en bostadsgaranti.

Vår erfarenhet är att många av våra klienter har det än svårare att hitta bostad. Orsakerna till detta kan vara många, problem med språket, svag ekonomi eller andra anledningar att få ett eget hyreskontrakt exempelvis bristfällig kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar.

Vi är behjälplig klienterna att söka bostad men framför allt att informera klienten att själv söka boende. Idag är möjligheterna många privata hyresvärdar, kommunala bostadskön, mm. Vår personal är där för att ge råd, vilka möjligheter som finns. Detta för att klienterna själva ska vara mera aktiva i att leta lägenhet.

 • Hjälp och utlåning av tekniska hjälpmedel för att kunna söka bostad, så som surfplattor och datorer
 • Genomgång i hur bostadsmarknaden ser ut just nu, vilka aktörer och möjligheter som finns
 • Hur man anmäler sig till kommunala bostadskön
 • Hur man letar upp och kontaktar privata hyresvärdar
 • Vi är behjälpliga med att ställa klienten i bostadskö

Skyddat boende ger förtur till vår boendeform Ref/Utslussningsboende

Läs mer under boendeformen Ref/Utslussningsboende

Säkerhet

Vi har olika säkerhetsnivåer i våra boenden.

Vissa boenden är helt skal skyddat med överfallslarm, dessa är direkt kopplade mot åtgärd.
Vissa boenden är utrustade med överfallslarm, dessa är direkt kopplade mot åtgärd.
Vissa boenden finns digital inspelningsbar dörrkikare.

Teknisk skydd

Om det finns en allvarlig hotbild mot den våldsutsatta kan hon eller han via polisen få tillgång till “tekniskt skydd“.
Det kan röra sig om larmtelefon med direkt koppling till polisen och / eller överfallslarm.
Sådana trygghetspaket kan kombineras med andra skyddsmetoder.
Vid behov är vi behjälpliga klienten att samordna och installera eventuella tekniska lösningar samt initiera en kontakt mot myndigheter och polis.

Att placera hos oss

Vi strävar alltid efter att ge våra klienter det bästa, alltid av högsta kvalitet. Vårt flexibla arbetssätt gör att vi löser de flesta situationer som uppkommer. Vi ser individuella behov tidigt och skapar kreativa och sunda lösningar. Vi erbjuder självhushåll det innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt.

Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Referenser

Malmö Stad
Linköpings kommun
Ronneby Kommun