Stöd / Jourboende 2019-03-26T07:46:54+00:00

Stöd / Jourboende

Vi kommer att få ett ledigt boende inom kort. Kontakta oss för mer info.

Vi på Yoursecondhome har valt att inrikta oss på stödboende för familjer där vårdnadshavaren är över 21 år, men där det ändå finns behov av extra stöd för att klara vardagen. Vi erbjuder boende i egen lägenhet eller villa som ej delas med någon annan.

Vårt stöd

Varje klient får en egen kontaktperson, vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter, blanketter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar.

Yoursecondhome stödboende / jourboende

Vi på Yoursecondhome har valt att inrikta oss på stödboende för familjer där vårdnadshavaren är över 21 år, men där det ändå finns behov av extra stöd för att klara vardagen.

I ett stödboende får personerna lära mer om hur det är att bo i ett eget hem och lära sig om hur man hanterar ett självständigt liv med egen bostad med målsättningen att hitta en egen bostad när klienterna är redo för detta.

Vi ger det stöd som familjen behöver, samt förbereder familjen för att kunna klara sig bra på egen hand.

Vi erbjuder

Vi kan erbjuda boenden nära skola och dagis. Skolan skapar stabilitet i en utsatt situation.

Vi samarbetar med skolan och hjälper till med kontakten mellan skolan och klienten”

Att få vardagen att fungera är något som vi tycker är viktigt. Vi vill hjälpa klienterna till ett liv som påminner om vanligt vardagsliv med både vardag och helg. Vardagen är full av frågor som rör det praktiska. Vi finns där för att hjälpa, vi har Kontaktpersonerna som kommer på besök.

Våra boenden

Våra boenden är självhushåll. Där bor familjen i egen lägenhet eller villa som inte delas med några andra. Tanken med självhushåll är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt, tar hand om det mesta på egen hand med ett förstärkt stöd.

Klienten skall själv ansvara för matinköp, tvätt, och städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna boendet. Vi erbjuder boenden i alla storlekar 1-14 personer.

Våra boende ligger nära samhällstjänster så som vårdcentral, matbutiker mm.

Ett tryggt eget boende är bra för barnen och hela familjen.

Tiden efter boendet

Många av våra klienter behöver ett eget boende efter sin vistelse hos oss.
Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta boende idag.

Vår erfarenhet är att många av våra klienter har det än svårare att hitta bostad. Orsakerna till detta kan vara många, problem med språket, svag ekonomi eller andra anledningar att få ett eget hyreskontrakt exempelvis bristfällig kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar.

Vi är behjälplig klienterna att söka bostad men framför allt att  informera  klienten att själv söka boende. Idag är  möjligheterna  många privata  hyres värdar, kommunala bostadsköer, mm. Vår personal är där för att ge råd, vilka möjligheter som finns.  Detta för att klienterna själva ska vara mera aktiva i att  leta lägenhet.

  • Hjälp och utlåning av tekniska hjälpmedel för att kunna söka bostad, så som surfplattor och datorer.
  • Genomgång i hur bostadsmarknaden ser ut just nu, vilka aktörer och möjligheter som finns.
  • Hur man anmäler sig till kommunala bostadsköer.
  • Hur man letar upp och kontaktar privata hyresvärdar.
  • Vi är behjälpliga med att  ställa  klienten  i bostadskö
  • Ibland har vi tyvärr upplevt att familjen har gjort sitt bästa men har ändå inte lyckats hitta något eget boende med ett eget hyreskontrakt under tiden de bor i våra lägenheter och villor. Detta skapar frustration hos både klienter och placerande myndigheter. Därför har vi infört bostadsgaranti som garanterar familjen ett eget hyreskontrakt när de bott hos oss i 12 månader under boendeformen Ref/utslussninggsboende.

Stöd/Jourboende ger förtur till vår boendeform Ref/Utslussningsboende

Läs mer under boendeformen Ref/Utslussningsboende