Utredningar 2020-08-10T12:49:26+00:00

Utredningar

Vi utökar vår verksamhet med att under placering erbjuda våra uppdragsgivare utredningar enl SoL kap 11;1 o 2. Vår metod är baserad på BBIC.

Ni anlitar oss för ett uppdrag i taget.

Tillvägagångssätt

Till vårt förfogande har vi en konsult som är socionom med bred mångårig erfarenhet från socialtjänstens olika arbetsområden.

Vår konsult har lång erfarenhet av att utreda enligt BBIC och har därmed genuin kunskap om praktisk användning av materialet. Utredningarna enligt BBIC är väl underbyggda med faktamaterial som presenteras på ett tydligt, lättbegripligt och objektivt sätt. Uppdragsgivaren kan följa arbetet genom den journalföring som tillhandahålls kontinuerligt.

Varje uppdrag är unikt och utformas efter socialtjänstens önskemål och regleras i avtal. Genom ett förordnande omfattas konsulten av samma regelsystem som en anställd tjänsteman vad gäller sekretess, myndighetsutövning etc.

Uppföljning av arbetet görs återkommande utifrån en modell som inte är unik men som ändå är ett signum för konsultens sätt att arbeta och som skapar trygghet för barnet, familjen och socialtjänsten.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa till!