Ref / Utslussningsboende 2020-04-22T11:24:18+00:00

Ref / Utslussningsboende

Ref/utslussningsboende är ett fortsättningsboende från Skyddat boende. Boendet innefattar en bostadsgaranti med eget hyreskontrakt som följd.

Man ska vara självgående och klara sitt boende på egen hand. Tillsynen är till för att samtala kring hur det fungerat, skötsel av lägenheten, lättare blanketter, mm. Målet med boendet är att bli godkänd för ett kommunalt kontrakt och/eller att få goda referenser för eget bostadssökande.

Boendeform Ref / Utslussningsboende

Många av våra klienter behöver ett eget boende efter sin vistelse hos oss.

Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta ett eget boende med ett eget hyreskontrakt.

Vår erfarenhet är att många av våra klienter har det än svårare att hitta bostad. Orsakerna till detta kan vara många, problem med språket, svag ekonomi eller andra anledningar att få ett eget hyreskontrakt exempelvis bristfällig kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar.

Vi är behjälplig klienterna att söka bostad men framför allt att  informera  klienten att själv söka boende. Idag är  möjligheterna  många privata  hyres värdar, kommunala bostadsköer, mm. Vår personal är där för att ge råd, vilka möjligheter som finns.  Detta för att klienterna själva ska vara mera aktiva i att leta lägenhet.

Ibland har vi tyvärr upplevt att familjen har gjort sitt bästa men ändå inte lyckats hitta något eget boende med ett eget hyreskontrakt under tiden de bor i våra lägenheter och villor. Detta skapar frustration hos både klienter och placerande myndigheter. Därför har vi infört bostadsgaranti som garanterar familjen ett eget hyreskontrakt när de bott hos oss i 12 månader under boendeformen Ref/Utslussningsboende.

Vi tillhandahåller två typer av boenden

  • Skyddat boende
  • Ref/Utslussningsboende.

Endast Ref/ Utslussningsboende omfattas av bostadsgaranti.
Boendeformen Skyddat boende ger förtur och tillgång till Ref/Utslussningsboendet

Har inte familjen hittat något eget boende med hyreskontrakt, 12 månader efter det att de är inskrivna i den kommunala bostadskön på orten de bor, under boendeformen Skyddat boende flyttas familjen automatiskt över till boendeformen Ref/utslussningsboende.

Vi garanterar familjen ett eget hyreskontrakt när de bott hos oss i 12 månader under boendeformen Ref/Utslussningsboende, under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda:

  • Bostadsgarantin innebär att vi erbjuder familjen ett eget hyreskontrakt.
  • Bostadsgarantin gäller om familjen har samarbetat med oss under placeringen och visat förståelse för hur man sköter sitt boende.
  • Klienten måste bli beviljad av det kommunala fastighetsbolaget i kommunen där de bor att få skriva in sig i deras kommunala bostadskö, under tiden de bor under Skyddat boende hos oss, för att få förtur till vårt boende Ref/Utslussningsboende.
  • I samband med att Klienten skall få ett hyreskontrakt av oss, måste även klienten, familjen uppfylla det kommunala fastighetsbolagets antagningskriterier i staden de bor, för att få ett hyreskontrakt av oss.

Har ni frågor angående bostadsgarantin, ring gärna för en vidare diskussion.

Referenser

Malmö Stad
Linköpings kommun
Ronneby Kommun